Přednáška „Prováděcí vyhlášky“

0 Comments

Dne 16. 12. 2021 se žáci 4A zúčastnili přednášky, která byla zaměřena zejména na prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.  

Přednášku vedla Ing. Romana Filáčková z Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, která žákům kromě informací k prováděcím vyhláškám poskytla také informace k dotčeným orgánům státní správy, ke katastru nemovitostí, ke geometrickým plánům a k tzv. adresnímu místu. 

Ing. Alžbeta Bublová

Categories: