Search
Close this search box.

Kariérový den II.

Na únorový Kariérový den I. navázal v březnu Kariérový den II., tentokrát zaměřený na prezentaci a možnosti profesního uplatnění u bezpečnostních složek státu, Policie ČR a Armády ČR. Příprava těchto prezentací byla organizačně složitá vzhledem k situaci ve východní Evropě a nasazení těchto složek při zajištění plynulé organizace uprchlické vlny. PČR i AČR prezentovali svou práci pro […]

Materiální sbírka pro Ukrajinu- Charita v České Kamenici

Pomáháme konkrétním lidem, věnujeme konkrétní věci podle jejich aktuální potřeby-deky, trvanlivé potraviny, nádobí, hygienické potřeby. Přejeme ukrajinským rodinám rychlou aklimatizaci v novém prostředí a hlavně brzký návrat domů! Poděkování všem, kteří nezůstali lhostejní a pomohli! Jako reakce na sbírku, kterou naše škola uspořádala, přišlo poděkování Charity ČK.

Jeden svět – Cesty svobody

29. 3. se studenti tříd 2A, 3A, E2, E3, S2 a S3 zúčastnili projekce dokumentárních filmů o situaci v Bělorusku a následné besedy v rámci projektu Jeden svět. „Co budeme dělat?“ je název krátkého filmu a zároveň zamyšlení dokumentaristy zadrženého na demonstraci proti zfalšovaným prezidentským volbám v běloruském hlavním městě Minsku. Polský snímek „Článek 293“, který dokládá brutální zacházení a nemožnost […]

Zimní exkurze Alpy 2022

Druhá polovina března se stala ideálním výběrem termínu pro lyžařskou výpravu do rakouských Alp. Počasí přálo a svahy kolem Lienzu nabízely skvělé podmínky. Studenti VOŠ a SPŠ Děčín měli k dispozici rozšířenou permanentku pro celou oblast východních Korutan a mohli tak poznat lyžařská střediska jako Matrei, St. Jakob nebo vyhlášený ledovec Molltal. Ubytovaní a stravování v Iselsberghofu […]

Poezie stále žije!

Dne 24. 3. proběhla 5. a 6. vyučovací hodinu recitační soutěž, které se zúčastnili recitátoři a recitátorky z řad našich žáků a učitelů. Porotcování se ujali Marek Nesveda ze 3Z  a paní učitelky Křesťanová a Bajerová. Nepostradatelnou součástí byl Radek Jurčák ze 3A v roli moderátora, který odvedl skvělou práci. Ke zpestření celého programu přispěli mnozí aktéři výběrem své básně a procítěnou […]

Metalurgie Rumburk s.r.o.

a její výrobní program byly předmětem exkurze žáků tříd S3 a S4, která se uskutečnila ve středu 23. března 2022.Společnost se zabývá výrobou velkých odlitků ze šedé a tvárné litiny, určených převážně pro TOS Varnsdorf a.s. a jiné firmy, které vyrábějí velké obráběcí stroje.Žáci obou strojařských tříd byli nejprve vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami a po nezbytném […]