Search
Close this search box.

Hala roku JUNIOR

Žáci naší školy se i letos zúčastnili soutěže Hala roku JUNIOR, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze pod záštitou děkana fakulty a ČKAIT. Soutěž ve výrobě modelů se konala 21. 4. 2023 a jednalo se o 15. ročník této soutěže.

Poprvé po covidové pauze měli možnost středoškoláci poměřit své dovednosti v obou kategoriích – v kategorii předem připravených modelů (kategorie A) a kategorii na místě vyráběných modelů (kategorie B). V obou případech je hodnoticím kritériem soutěže efektivita modelu, tj. poměr mezi únosností a hmotností modelu. U obou kategorií se při zatěžovací zkoušce pokládají na model podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Žáci tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci.

Naši školu v kategorii A, které se zúčastnilo 37 týmů, reprezentovaly 2 týmy. Barbora Bumbová (2A), Lucie Leknerová (2A), Ondřej Mitruška (2A) a Zuzana Nepomucká (2B) s Annou Procházkovou (2B). Tyto týmy vyrobily modely dle předem známého zadání v tzv. domácím prostředí. Jednalo se o model představující výsek konstrukce skládky s dopravníkem, určené ke skladování sypkých materiálů.

Model týmu „Bumbová, Leknerová, Mitruška“ získal „Speciální cenu ČKAIT“ za „Vhodný materiál a statiku včetně zavětrování“.

V kategorii B, které se zúčastnilo 39 týmů nás reprezentovalo 7 týmů. Barbora Bumbová (2A), Lucie Leknerová (2A), Ondřej Mitruška (2A) a Jakub Bareš (3A), Jakub Markov (4A), Jakub Václavík (4A) a Barbora Khopová (4A), Barbora Píchová (4A) a Martin Andrle (4A), Lukáš Chum (4A), Lukáš Kaška (4A) a Zuzana Nepomucká (2B), Anna Procházková (2B) a Radek Jurčák (4A), Martin Kunt (4A), Michal Turek (4A) a Vojtěch Balda (3A) s Františkem Salavou (3A).

Úkolem týmů bylo v den konání soutěže, v předem stanoveném čase, navrhnout podle zadání model konstrukce mostu překlenující řeku, postavit jej z poskytnutého materiálu a potom ho při finále soutěže zatěžovat až k jeho zhroucení. A tak se vymýšlelo, lepilo a zkoušelo. Všechny naše týmy stihly dokončit modely v časovém limitu a také splnily geometrické požadavky.

Náš nejlepší tým v této kategorii „Andrle, Chum, Kaška“, získal první nehonorovanou pozici (bohužel). Všem děkujeme za úžasné pracovní nasazení a vzornou reprezentaci školy.

Ing. Alžbeta Bublová

Sdílet:
Nejnovější příspěvky