Search
Close this search box.

Certifikační zkouška z rozpočtování SW KROS4

Dne 26.4.2023 naši studenti absolvovali praktickou Certfikační zkoušku z ovládání rozpočtového programu SW KROS 4, u společnosti URS, a.s. Praha. Zkouška proběhla on-line v aplikaci Teams. Lektor SW Kros 4 Martin Beránek ze společnosti URS, a.s. při pravil zadání zkoušky, kdy studenti plnili zadané úkoly dle PD RD STEVE, jmenovitě u objektu SO-02 Garáž. Vypracované zadání v programu SW KROS 4 odeslali hodnotiteli v požadovaném formátu k vyhodnocení. Certifikace se účastnilo  12 studentů –  maturantů oboru pozemní stavitelství SPŠ a 2 studenti oboru inženýrské stavitelství VOŠ a SPŠ Děčín. Studenti se ke zkoušce přihlásili sami, po absolvování výuky rozpočtování staveb v předmětu  Stavební provoz. Certifikát je možné předložit budoucímu zaměstnavateli, nebo jej využít při studiu na VŠ, kde je uznáván jako splněný zápočet u ČVUT Fakulty stavební. Poděkování za možnost absolvovat certifikát patří spol. URS, a.s. Praha, která upustila od poplatku za zkoušku u studentů. Děkujeme všem studentům za účast a reprezentaci školy.

Ing. Pavel Ulip

Sdílet:
Nejnovější příspěvky