Search
Close this search box.

Adaptační kurz – pokyny – 1. ročníky obory Stavebnictví, Provoz a ekonomika dopravy

Adaptační kurz pro obory Stavebnictví, Provoz a ekonomika dopravy, tedy třídy 1A, 1B, 1T a 1Z se uskuteční od 4. 9. 2023 (pozor, první den školy!!!) do 6. 9. 2023 v Poslově Mlýně u Doks. Se žáky prvních ročníků se sejdeme 4. 9. v 8.00 ve škole, již budou mít s sebou věci na adaptační kurz a po první vyučovací hodině se pěšky přesuneme na nádraží. Nezapomeňte, prosím, vyplnit a podepsat Kartu účastníka, jejíž součástí je i prohlášení o bezinfekčnosti, jehož datum nesmí být starší, než 3 dny před odjezdem. Kartu odevzdají žáci 4. 9. svému třídnímu učiteli. Bez vyplněné a podepsané karty se žák nebude moci adaptačního kurzu zúčastnit! Prosím o pozorné vyplnění-kontakty na rodiče, zdravotní omezení, léky. Pro účastníky adaptačního kurzu jsou závazná pravidla stanovená školním řádem, jejichž hrubé porušení může vést k vyloučení z adaptačního kurzu. Školní řád si můžete již nyní přečíst na webu školy, žáci s ním budou seznámeni v úvodu kurzu. Pokud Vaše dítě má nějaká stravovací omezení, nahlaste je neprodleně  formou sms na telefonní číslo 775859765, s informací o jakou dietu se jedná a samozřejmě se jménem dítěte.

Děkuji všem za spolupráci!

Mgr. Kateřina Bohatý Fridrichová

Kariérová poradkyně

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Čsl. armády 681/10, 405 02 Děčín I, Děčín

IČ: 47274689

Tel.: 412 516 136

Mobil: 775859765

http://www.prumkadc.cz

e-mail: katerina.fridrichova@prumkadc.cz

Sdílet:
Nejnovější příspěvky