Search
Close this search box.

Matematický klokan

V pátek 22. 3. 2024 se konala celostátní matematická soutěž Matematický klokan. Z naší školy se jej účastnilo 47 žáků, z toho 30 žáků  v kategorii Junior a  17 žáků v kategorii Student. Kategorii Junior vyhrál Petr Monček ze třídy 1A. Na druhém místě je Tomáš Porč ze třídy E2 a 3. místo obsadil Ondřej Schwarz ze třídy 2A. Kategorie Student měla sice […]

Motory, měniče, výkonové polovodiče

Na toto téma vyslechli žáci studijního zaměření Elektrická trakce oboru Elektrotechnika přednášku Ing. Petra Vrány, Ph.D. ze společnosti ŠKODA Electric a.s., která se uskutečnila v pondělí 25. března 2024 v budově školy na Letné.Přednáška studentům 3. a 4. ročníku vhodným způsobem doplnila probírané učivo, o čemž svědčí mnoho dotazů na dané téma. Miroslav Dlask

Kariérové dny

V průběhu března se na naší škole konaly dva kariérové dny. KARDEN pro stavaře a vošáky proběhl 12.3.2024 za účasti zástupců firem, které se zabývají navrhováním a realizací pozemních a dopravních staveb. Úvodní prezentaci k tématu budování osobního brandu přednesla Mgr, Michaela Houdová z IPS ÚP, na kterou navázala diskuse se studenty. Studenti byli seznámení také s možnostmi […]

Exkurze ZOO UNL

Dne 20. března 2024 žáci 2B navštívili Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem jsme si prohlédli železniční most pod Větruší, Benešův most a Mariánský most, spolu s centrem města na Mírovém náměstí a Křivý kostel. V rámci prohlídky města jsme debatovali i nad plánovaným vývojem městského centra a názory studentů na tyto situace, které pravděpodobně ovlivní jejich běžný […]