Search
Close this search box.

Kariérové dny

V průběhu března se na naší škole konaly dva kariérové dny.

KARDEN pro stavaře a vošáky proběhl 12.3.2024 za účasti zástupců firem, které se zabývají navrhováním a realizací pozemních a dopravních staveb. Úvodní prezentaci k tématu budování osobního brandu přednesla Mgr, Michaela Houdová z IPS ÚP, na kterou navázala diskuse se studenty. Studenti byli seznámení také s možnostmi studia na zdejší VOŠ, zejména perspektivního oboru Železniční stavitelství.

Mgr. Kateřina Bohatý Fridrichová

Ve čtvrtek 21.3. 2024 škola zorganizovala, jako ostatně každý rok, pro žáky 4. ročníku studijních oborů Elektrotechnika a Strojírenství tzv. Kariérový den, který má za úkol usnadnit žákům profesní orientaci po ukončení studia.
Většina technických firem se v současné době potýká s nedostatkem kvalitních kvalifikovaných pracovníků a tak zájem o nabídku možností uplatnění našich absolventů byl značný.
Mimo děčínských firem jako např. Chart Ferox a.s., Kabelovna Podmokly s.r.o., RYKO a.s. představili své společnosti zástupci firem ČEZ a.s. a dokonce i dvou pražských firem,
Elektroline a.s. Praha a GJW Praha spol. s r.o.
O absolventy technických oborů naší školy není zájem pouze na trhu práce, ale zájemci mohou pokračovat ve studiu na fakultách univerzit a tak možnosti studia prezentovali rovněž zástupci dvou fakult Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty strojního inženýrství a Fakulty životního prostředí.
Budoucí absolventi se zájmem vyslechli nabízené možnosti pomaturitního uplatnění a v neformálních rozhovorech pak s přednášejícími ještě probírali některé podrobnosti.
Nyní jen zbývá udělat ten poslední krok, kterým je vykonat úspěšně maturitu a pak se správně rozhodnout.

Ing. Miroslav Dlask

Sdílet:
Nejnovější příspěvky