Search
Close this search box.

Přednáška Státní plavební správy

Ve středu 15.5. žáci E3A, E3B a S3 vyslechli přednášku Státní plavební správy, během níž se dozvěděli informace o činnosti plavebního úřadu, uvědomili si, kdy se oni sami stávají účastníky plavebního provozu, seznámili se s pravidly chování na vodě. Žáci obdrželi informace o podmínkách získání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla. Přednáška byla doplněna bezpečnostními spoty o vodních […]

Masarykova zdymadla, Vodní elektrárna Střekova významné budovy v centru Ústí nad Labem

Dne15. května 2024 se žáci třídy 2A zúčastnili exkurze do Ústí nad Labem.Nejprve jsme přejeli na Masarykova zdymadla. Ta jsme si prohlédli nejen zvenčí, ale navštívili jsme i muzeum, ve kterém jsme si prohlédli dobové fotografie, stavební i strojní výkresy. Viděli jsme zde i film o výstavbě zdymadel. Následně jsme navštívili strojovnu a velín a na […]