Search
Close this search box.

Masarykova zdymadla, Vodní elektrárna Střekova významné budovy v centru Ústí nad Labem

Dne15. května 2024 se žáci třídy 2A zúčastnili exkurze do Ústí nad Labem.
Nejprve jsme přejeli na Masarykova zdymadla. Ta jsme si prohlédli nejen zvenčí, ale navštívili jsme i muzeum, ve kterém jsme si prohlédli dobové fotografie, stavební i strojní výkresy. Viděli jsme zde i film o výstavbě zdymadel. Následně jsme navštívili strojovnu a velín a na závěr jsme se podívali k rybímu přechodu a do pozorovatelny ryb. Žáci si prohlédli i plavební komory.
Hned na to jsme navštívili Vodní elektrárnu Střekov. Ve velínu jsme se dověděli zajímavé technické údaje o třech Kaplanových turbínách a jejich provozu, pak jsme sestoupili do strojovny a také jsme navštívili venkovní prostory, kde nás zaujal zejména velký jeřáb.
Kromě výkladu odborníků ze zdymadel i elektrárny byli žáci upozorňováni na zajímavé stavební prvky a použité technologie (pochozí střecha, sklobetonový žebrový luxferový strop, dvojitá podlaha ve velínu elektrárny apod.).
Před odjezdem autobusu do centra Ústí zbyl i čas na kratičkou procházku k Vaňovskému Vrkoči.
Na Mírovém náměstí nás očekával pracovník Informačního střediska MmU, se kterým jsme prošli krátký a zajímavý okruh po stopách historie a architektury v centru Ústí nad Labem. Prohlédli jsme si např. polyfunkční stavbu Dům Riunione, kterou nechala vystavět v letech 1928–1929 pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtá v duchu severoitalského expresionismu, viděli jsme též velkou (450 m2) mozaiku M. Houry i jím navržené dveře na kostele svatého Vojtěcha. Mezi jinými jsme viděli i tzv. bruselský styl, nebo pozdní funkcionalismus na budově Magistrátu města UL ve Velké hradební.
Čas, který žáci na exkurzi strávili, mohli úspěšně využít ke svému vzdělávání.
RNDr. Jindra Vlčková a Ing. Alžbeta Bublová

Sdílet:
Nejnovější příspěvky