Dopravně – historická exkurze do Terezína

Dne 4. 4. se zúčastnily třídy 1B a 1T dopravně – historické exkurze na Malou pevnost v Terezíně. Studenti dostávali kvízové otázky z oblasti dopravy, staveb, infrastruktury a období protektorátu. Výprava pro všechny byla přínosná, tentokrát s výukou v terénu. 

Ing. Pružincová, Mgr. Tonová

Sdílet:
Nejnovější příspěvky