Search
Close this search box.

Maturitní zkoušky


Maturitní zkoušky jaro a podzim 2023 – základní pokyny

Maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou.


Společná část je stanovena MŠMT.
Skládá ze dvou povinných zkoušek konaných formou didaktického testu:
– český jazyk a literatura
– jeden z předmětů cizí jazyk nebo matematika.
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující).
*) Žák, který si ve společné části zvolil matematiku, z ní povinnou ústní zkoušku nekoná.

Profilová část – povinné zkoušky:
– Český jazyk a literatura konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky,
– Cizí jazyk, pokud si žák ve společné části tento jazyk zvolil *), konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky
– Praktická části z odborných předmětů – konané formou praktické zkoušky
– Dvě ústní zkoušky z odborných předmětů daného oboru a zaměření vzdělávání

Nepovinné zkoušky profilové části:
Anglický jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Německý jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Matematika – ústní zkouška

Maturitní témata všech profilových zkoušek jsou platná pro obě zkušební období.

Opravné maturitní zkoušky – podzim 2023

Rozpisy ústních maturitních zkoušek

Rozpisy praktických maturitních zkoušek


ArchivMaturitní zkoušky jaro a podzim 2022 – základní pokyny

Maturitní zkouška má dvě části: společnou a profilovou.

Společná část je stanovena MŠMT.
Skládá ze dvou povinných zkoušek konaných formou didaktického testu:
– český jazyk a literatura
– jeden z předmětů cizí jazyk nebo matematika.
Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující).
*) Žák, který si ve společné části zvolil matematiku, z ní povinnou ústní zkoušku nekoná.

Profilová část – povinné zkoušky:
– Český jazyk a literatura konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky,
– Cizí jazyk, pokud si žák ve společné části tento jazyk zvolil *), konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky
– Praktická části z odborných předmětů – konané formou praktické zkoušky
– Dvě ústní zkoušky z odborných předmětů daného oboru a zaměření vzdělávání

Nepovinné zkoušky profilové části:
Anglický jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Německý jazyk – zkouška je konána formou písemné práce a ústní zkoušky
Matematika – ústní zkouška

Maturitní témata všech profilových zkoušek jsou platná pro obě zkušební období.


Profilová část – povinné zkoušky – témata


Jednotlivá zkouška (profilová MZ)


Maturitní zkoušky jaro a podzim 2021 – základní pokynyMZ-2021-s-pravidly-hodnoceni prakticka-ELEKTROTECHNIKA-u prakticka-PROVOZ-A-EKONOMIKA-DOPRAVY-u prakticka-STAVEBNICTVI prakticka-STROJIRENSTVI-u Temata-odb-profilovych-zkousek-ELEKTROTECHNIKA-1 Temata-odb-profilovych-zkousek-PROVOZ-A-EKONOMIKA-DOPRAVY Temata-odb-profilovych-zkousek-STAVEBNICTVI Temata-odb-profilovych-zkousek-STROJIRENSTVI Upravy-MZ-dle-OOP-ze-dne-29.1.2021


Termíny maturitních zkoušek a složení maturitních komisí pro PODZIM 2021

Vedení školy zveřejňuje předpokládané termíny profilových maturitních zkoušek.

Didaktické testy se konají 1.9. 2021 až 3. 9. 2021 na spádové škole (dle pozvánky, která bude doručena e-mailem kolem 18.8.)

Praktické zkoušky se konají 7.9. 2021 na jednotlivých střediscích dle oboru studia:

Strojírenství a elektrotechnika  na středisku Slovanská

Provoz a ekonomika dopravy na středisku Čsl. armády.

Všechny ústní zkoušky se konají  na středisku Čsl. armády.komise-PODZIM-2021-opravaStáhnoutkomise-PODZIM-2021StáhnoutRozpis-ustnich-maturitnich-zkousek-podzim-2021-1Stáhnout


Informace pro maturanty Jaro 2021

V návaznosti na Opatření  obecné povahy z 15. 3. 2021 se mění pravidla maturitních zkoušek v jarním období 2021 pro prvomaturanty.  Změny najdete v příloze. Formulář k vyjádření zájmu konat ústní zkoušku byl dne 9.4. 2021 zpřístupněn maturantům na nástěnce školy v Bakalářích. Zde je též uveden postup, jak svůj zájem o zkoušky projevit. 


Termíny MZ JARO 2021

Vedení školy zveřejňuje nové termíny MZ, které byly stanoveny dne 19.3. 2021 v návaznosti na Opatření obecné povahy z 15.3.2021

Platnost termínů i složení zkušebních komisí závisí na aktuálních opatřeních vlády. 


Shrnutí změn v MZ JARO a PODZIM 2021

Dne 29.1.2021V vydalo MŠMT Opatření obecné povahy týkající se změn maturitních zkoušek v jarním a podzimním termínu 2021.

Přehled změn pro naši školu naleznete v přiložených dokumentech.upravy_mz_dle_oop_ze_dne_29.1.2021Stáhnoutprakticka_elektrotechnika_uStáhnoutprakticka_provoz_a_ekonomika_dopravy_uStáhnoutprakticka_strojirenstvi_uStáhnout


Termíny MZ JARO 2021

Didaktické testy dle jednotného zkušebního scématu od 3.5. 2021

Písemné práce a praktické zkoušky v návaznosti na didaktické testy. 

Ústní zkoušky od 17.5. 2021. 

Konkrétní termíny budou zveřejněny nejpozději v den konání praktických zkoušek.


Pomůcka pro tvorbu Žákovského seznamu literárních děl

Pro vytvoření vlastního seznamu literárních děl lze využít přiložený dokument.skolni_seznam_literarnich_del_0Stáhnout


Maturitní zkoušky jaro a podzim 2021

Vedení školy zveřejňuje informace o skladbě maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu 2021, které reaguje na změnu právních předpisů o maturitní zkoušce k 15.10.2020.


Termíny a rozpis zkoušek PODZIM 2020

Praktické zkoušky oboru Stavebnictví  proběhnou 7.9. část POS (uč VYT2), 8.9. část STK  od 8:00 na středisku Čsl. armády


Termíny a komise MZ podzim 2020

Vedení školy zveřejňuje složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ podzim 2020.

Z rozhodnutí ředitele školy byla pozměněna komise pro třídy 4A, E4 a S4.


Výpisy z přihlášky k MZ podzim 2020

27.7.2020 byly žákům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní maturitní zkoušku v podzimním termínu, odeslány e-mailem výpisy z přihlášky. Prosíme o pečlivou kontrolu osobních údajů a označených zkoušek. Pokud naleznete chybu, nahlaste bez odkladu e-mailem na adresu J. Vlčkové (nejpozději 29.7.)

Letos není nutné odesílat protokol o převzetí výpisu z přihlášky do školy, proto stačí, pokud e-mailem na adresu J. Vlčkové potvrdíte, že je vše v pořádku. 


Přihlášky k MZ PODZIM 2020

Přihlášky pro maturanty, kteří mají právo konat opravnou či náhradní zkoušku v podzimním termínu 2020, byly dnes 30.6. 2020 rozeslány emailem a  budou od 1.7. uloženy na sekretariátu školy. Proveďte pečlivou kontrolu osobních údajů a přidělených zkoušek. Přihláška bude platná po podpisu maturantem  a odevzdání přihlášky na sekretariát školy (Čsl. armády)do 25.7.2020. 

Nebude-li k 25.7. přihláška podepsána, nebude žák k MZ přihlášen. 


Archiv – Maturitní zkoušky jaro a podzim 2020 – základní pokyny

Archiv – Maturitní zkoušky jaro a podzim 2019 – základní pokyny

Archiv – Maturitní zkoušky jaro a podzim 2018 – základní pokyny

Archiv – Maturitní zkoušky jaro a podzim 2017 – základní pokyny

Archiv – Maturitní zkoušky jaro a podzim 2016 – základní pokyny